Quyết định 13/2007/QĐ-BYT

Quyết định 13/2007/QĐ-BYT sửa đổi Điều 2 Quyết định 35/2006/QĐ-BYT về "Quy chế Quản lý mỹ phẩm" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 13/2007/QĐ-BYT Quy chế Quản lý mỹ phẩm sửa đổi Điều 2 Quyết định 35/2006/QĐ-BYT đã được thay thế bởi Quyết định 48/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý mỹ phẩm và được áp dụng kể từ ngày 09/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2007/QĐ-BYT Quy chế Quản lý mỹ phẩm sửa đổi Điều 2 Quyết định 35/2006/QĐ-BYT


BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 13/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 13/2007/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2006/QĐ-BYT NGÀY 10/11/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ QUẢN LÝ MỸ PHẨM"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 về hiệu lực thi hành của Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế Quản lý mỹ phẩm"như sau :

Quy chế này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/4/2007.

Bãi bỏ Quyết định số 3629/1998/QĐ-BYT ngày 19/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các loại mỹ phẩm bắt buộc đăng ký chất lượng tại Bộ Y tế, Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD ngày 27/4/2001 của Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam về việc ban hành quy định tạm thời đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nhập khẩu vào Việt Nam, Công văn số 3716/QLD ngày 03/7/2001 của Cục Quản lý dược Việt Nam về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông/bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2007
Ngày hiệu lực28/02/2007
Ngày công báo13/02/2007
Số công báoTừ số 85 đến số 86
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 13/2007/QĐ-BYT Quy chế Quản lý mỹ phẩm sửa đổi Điều 2 Quyết định 35/2006/QĐ-BYT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 13/2007/QĐ-BYT Quy chế Quản lý mỹ phẩm sửa đổi Điều 2 Quyết định 35/2006/QĐ-BYT
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu13/2007/QĐ-BYT
      Cơ quan ban hànhBộ Y tế
      Người kýTrần Thị Trung Chiến
      Ngày ban hành30/01/2007
      Ngày hiệu lực28/02/2007
      Ngày công báo13/02/2007
      Số công báoTừ số 85 đến số 86
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 13/2007/QĐ-BYT Quy chế Quản lý mỹ phẩm sửa đổi Điều 2 Quyết định 35/2006/QĐ-BYT

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2007/QĐ-BYT Quy chế Quản lý mỹ phẩm sửa đổi Điều 2 Quyết định 35/2006/QĐ-BYT