Quyết định 13/2014/QĐ-UBND

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2011/QĐ-UBND về phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 27/2011/QĐ-UBND Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 467/QĐ-UBND 2019 hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 27/2011/QĐ-UBND Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 5 CỦA BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2011/QĐ-UBND NGÀY 10/10/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ (tại Tờ trình số 133/TTr - SNV ngày 02/4/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, cụ thể như sau:

“Điều 5. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Thực hiện theo quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, của Bộ Công an và các quy định cụ thể sau đây:

1. Quy định về chấm điểm thi đua đối với tập thể: tối đa là 100 điểm

a) Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao: tối đa là 40 điểm;

b) Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: tối đa là 10 điểm;

c) Có nhân tố mới, mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiêu biểu cho các đơn vị trong toàn tỉnh học tập, làm theo: tối đa là 10 điểm;

d) Tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh: tối đa là 10 điểm;

đ) Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác TĐKT theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh: tối đa là 20 điểm.

e) Điểm thưởng dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc: 10 điểm (mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được thưởng tối đa 2 điểm).

2. Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho tập thể đạt 95 điểm trở lên (chấm theo Khoản 1 Điều này) và dẫn đầu các khối sau:

a) Các phòng trực thuộc Công an tỉnh;

b) Công an các huyện, thành phố;

c) Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;

d) Các Đồn Biên phòng thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;

đ) Các xã, phường, thị trấn không thuộc khu vực biên giới;

e) Các xã, phường, thị trấn Biên giới.

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho:

a) Các tập thể có 02 năm liên tục đạt 95 điểm trở lên (chấm theo Khoản 1 Điều này), không được tặng Cờ thi đua.

b) Cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang là điển hình tiêu biểu xuất sắc nhất của huyện, thành phố trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mỗi đơn vị lựa chọn 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất có 02 lần được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm đề nghị tặng Bằng khen.

- Cá nhân thuộc lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố có 02 lần được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc 03 lần được Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố tặng Giấy khen về thành tích trong phong trào thi đua này trong đó có năm đề nghị tặng Bằng khen.

- Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; người dân sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 03 lần được Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố tặng Giấy khen về thành tích trong phong trào thi đua này trong đó có năm đề nghị tặng Bằng khen.

4. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc Công an tỉnh tặng cho các đối tượng không được cấp trên khen thưởng, có đủ tiêu chuẩn sau:

a) Các tập thể trực thuộc đạt 90 điểm trở lên (chấm theo Khoản 1 Điều này);

b) Cá nhân là điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc nhất xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhưng chưa đủ tiêu chuẩn tặng Bằng khen.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực19/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 27/2011/QĐ-UBND Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 27/2011/QĐ-UBND Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýDoãn Văn Hưởng
       Ngày ban hành09/05/2014
       Ngày hiệu lực19/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 27/2011/QĐ-UBND Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 27/2011/QĐ-UBND Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Lào Cai