Quyết định 467/QĐ-UBND

Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 467/QĐ-UBND 2019 hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/QĐ-UBND

 Lào Cai, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014- 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 23/TTr- STP ngày 28/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai kỳ 2014 - 2018, như sau:

1. Các danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 409 văn bản (phụ lục số 1).

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 63 văn bản (phụ lục số 2).

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 598 văn bản (phụ lục số 3).

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 200 văn bản (phụ lục số 4).

2. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 còn hiệu lực, gồm: 598 văn bản.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Các sở, ban, ngành căn cứ danh mục văn bản thuộc lĩnh vực quản lý tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định này chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản; trường hợp các văn bản chưa được đưa vào danh mục văn bản QPPL ban hành trong năm thì phối hợp với Sở Tư pháp lập đề nghị việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp chủ trì đăng tải toàn văn Quyết định, các danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện đăng toàn văn Quyết định này và các danh mục văn bản trên Công báo tỉnh Lào Cai và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 467/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu467/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 467/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 467/QĐ-UBND 2019 hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 467/QĐ-UBND 2019 hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu467/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành28/02/2019
       Ngày hiệu lực28/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất