Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 58/2014/QĐ-UBND về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND bổ sung 58/2014/QĐ-UBND Thu phí sử dụng công trình hạ tầng Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phí lệ phí Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2015/QĐ-UBND bổ sung 58/2014/QĐ-UBND Thu phí sử dụng công trình hạ tầng Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG NỘI DUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2014/QĐ-UBND NGÀY 02/10/2014 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CỬA KHẨU TRONG KHU KINH TẾ TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Văn bản số 102/HĐND-TT ngày 29/5/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận Tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 247/TTr-STC ngày 15/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

“2. Mức thu:

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

Hàng xuất nhập khẩu

Hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng nhập khẩu gia công chế biến cho nước ngoài

a)

Xe ô tô có trọng tải dưới 04 tấn

1000đồng/lần/xe

120

1.000

b)

Xê ô tô có trọng tải từ 04 tấn đến dưới 10 tấn

1000đồng/lần/xe

300

2.500

c)

Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe container 20fit

1000đồng/lần/xe

500

4.000

d)

Xe ô tô có trọng tải từ 18 tấn trở lên; xe container 40fit

1000đồng/lần/xe

800

6.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Cục Trưởng Cục Hải quan; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; Chủ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, huyện Bát Xát, huyện Mường Khương và thành phố Lào Cai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND bổ sung 58/2014/QĐ-UBND Thu phí sử dụng công trình hạ tầng Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2015/QĐ-UBND bổ sung 58/2014/QĐ-UBND Thu phí sử dụng công trình hạ tầng Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýDoãn Văn Hưởng
       Ngày ban hành19/06/2015
       Ngày hiệu lực29/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2015/QĐ-UBND bổ sung 58/2014/QĐ-UBND Thu phí sử dụng công trình hạ tầng Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2015/QĐ-UBND bổ sung 58/2014/QĐ-UBND Thu phí sử dụng công trình hạ tầng Lào Cai