Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với huyện nghèo và huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lãi vay ngân hàng phát triển sản xuất chế biến nông nghiệp Lào Cai đã được thay thế bởi Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất tiền vay sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lãi vay ngân hàng phát triển sản xuất chế biến nông nghiệp Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT TIỀN VAY NGÂN HÀNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN NGHÈO VÀ CÁC HUYỆN CÓ TỶ LỆ HỘ NGHÈO CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/8/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/8/2008 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; báo cáo thẩm tra số 86/BC-HĐND ngày 08/12/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được vay vốn của Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư, thực hiện các Dự án sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh tại địa bàn các huyện nghèo (Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai) và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn).

2. Các Dự án sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ:

a) Dự án phát triển chăn nuôi gia súc;

b) Dự án chế biến sản phẩm từ gia súc;

c) Dự án trồng cây dược liệu, rau an toàn, hoa cao cấp, cây ăn quả ôn đới, cây đao riềng;

d) Dự án sơ chế, bảo quản nâng cao giá trị sản phẩm dược liệu, rau, hoa, quả ôn đới, chế biến miến đao.

3. Mức hỗ trợ lãi suất/Tổng mức vốn cho vay (theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt): Các dự án thuộc địa bàn các huyện: Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn: Hỗ trợ 100% lãi suất của Ngân hàng cho vay vốn.

4. Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất:

a) Thời gian vay tối đa không quá 36 tháng đối với dự án phát triển chăn nuôi gia súc, chế biến sản phẩm từ gia súc, trồng rau an toàn, hoa cao cấp, cây đao riềng và dự án sơ chế, bảo quản nâng cao giá trị sản phẩm dược liệu, rau, hoa, quả ôn đới, chế biến miến đao;

b) Thời gian vay không quá 60 tháng đối với dự án trồng cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới.

5. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất:

- Từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi hàng năm của ngân sách tỉnh.

- Vốn tài trợ, ủy thác của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 17/12/2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lãi vay ngân hàng phát triển sản xuất chế biến nông nghiệp Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lãi vay ngân hàng phát triển sản xuất chế biến nông nghiệp Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Văn Cường
        Ngày ban hành17/12/2014
        Ngày hiệu lực27/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lãi vay ngân hàng phát triển sản xuất chế biến nông nghiệp Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lãi vay ngân hàng phát triển sản xuất chế biến nông nghiệp Lào Cai