Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND về chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn do tỉnh Lào Cai ban hành

Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND chế độ thù lao Đội công tác xã hội tình nguyện Lào Cai đã được thay thế bởi Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2014/NQ-HĐND thù lao thành viên đội công tác xã hội Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND chế độ thù lao Đội công tác xã hội tình nguyện Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘI VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh về định mức kinh phí hoạt động của đội và chế độ thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 26/6/2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ thù lao đối với thành viên Đội kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện:

1.1. Đội từ 5 - 7 thành viên:

a) Hỗ trợ mua văn phòng phẩm: 200.000 đồng/đội/tháng;

b) Hỗ trợ sơ kết, tổng kết: 1.000.000 đồng/đội/năm;

c) Hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền, vấn, tham vấn đối với đối tượng có liên quan đến ma túy, mại dâm, mua bán người lây truyền HIV/AIDS: 500.000 đồng/đội/tháng.

1.2. Đội từ 8 - 10 thành viên:

a) Hỗ trợ mua văn phòng phẩm: 300.000 đồng/đội/tháng;

b) Hỗ trợ sơ kết, tổng kết: 1.300.000 đồng/đội/năm;

c) Hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền, vấn, tham vấn đối với đối tượng có liên quan đến ma túy, mại dâm, mua bán người lây truyền HIV/AIDS: 700.000 đồng/đội/tháng.

2. Chế độ thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện:

2.1. Thành viên Đội công tác hội tình nguyện được hưởng chế độ thù lao hàng tháng, cụ thể như sau:

a) Đội trưởng hưởng hệ số 0,6 lần mức lương cơ sở.

b) Đội phó hưởng hệ số 0,5 lần mức lương cơ sở.

c) Thành viên hưởng hệ số 0,4 lần mức lương cơ sở.

2.2. Thành viên Đội công tác hội tình nguyện được hỗ trợ 1 lần tiền mua trang phục trị giá 400.000 đồng/bộ/người.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân và nguồn khác theo quy định của pháp luật.

4. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2014

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 04/7/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND chế độ thù lao Đội công tác xã hội tình nguyện Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND chế độ thù lao Đội công tác xã hội tình nguyện Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Văn Cường
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực14/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND chế độ thù lao Đội công tác xã hội tình nguyện Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND chế độ thù lao Đội công tác xã hội tình nguyện Lào Cai