Quyết định 35/2009/QĐ-UBND

Quyết định 35/2009/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người cai nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 35/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ, viên chức đã được thay thế bởi Quyết định 154/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 13/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ, viên chức


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 35/2009/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP THU HÚT ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT/BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của Liên Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Liên Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Tài chính tại Tờ trình số 88/TTrLN-SLĐTBXH-STC ngày 26/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người cai nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

 Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút đặc thù theo Quyết định này bao gồm: Cán bộ, viên chức, người đang trong thời gian thử việc, người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, người hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên và những người được điều động, biệt phái có thời hạn từ 3 tháng trở lên đến làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý do UBND tỉnh quyết định thành lập.

2. Đối tượng không áp dụng

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng;

b) Người được điều động, biệt phái có thời hạn dưới 03 tháng;

c) Người làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

d) Người có thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm các công việc của Trung tâm liên tục từ 03 tháng trở lên;

đ) Người có thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

e) Người có thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội;

f) Người có thời gian bị đình chỉ công tác hoặc không được làm các công việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý theo quy định của pháp luật.

3. Mức phụ cấp thu hút đặc thù và thời gian được hưởng

a) Mức phụ cấp thu hút đặc thù bằng một tháng tiền lương tối thiểu do Chính phủ quy định (từ ngày 01/01/2008 là 540.000 đồng/người/tháng; từ ngày 01/5/2009 là 650.000 đồng/người/tháng). Khi mức tiền lương tối thiểu được điều chỉnh tăng lên thì mức phụ cấp thu hút đặc thù sẽ được điều chỉnh tăng theo tương ứng.

b) Mức phụ cấp thu hút đặc thù quy định tại Điểm a, Khoản này được áp dụng kể từ tháng 8/2007. Cán bộ, viên chức đã được hưởng chế độ phụ cấp thu hút đặc thù nghề nghiệp theo Quyết định số 375/QĐ-UB ngày 30/8/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội thì được tính hưởng thêm phần chênh lệch giữa mức theo Quyết định này so với mức theo Quyết định số 375/QĐ-UB kể từ tháng 8/2007.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút đặc thù được đảm bảo từ nguồn ngân sách và được bố trí trong dự toán sự nghiệp đảm bảo xã hội hàng năm.

2. Các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh thực hiện lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách hàng năm và quyết toán chi cùng với quyết toán ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

3. Phụ cấp thu hút đặc thù được trả cùng kỳ lương hàng tháng, không sử dụng để tính đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Quyết định số 375/QĐ-UB ngày 30/8/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2009
Ngày hiệu lực16/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2017
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ, viên chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành06/11/2009
        Ngày hiệu lực16/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2017
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ, viên chức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2009/QĐ-UBND mức phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ, viên chức