Quyết định 1300/QĐ-UBND

Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2014 phân công sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2011 - 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới 2011 2020 Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HỘI ĐOÀN THỂ TỈNH PHỤ TRÁCH CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 951-TB/TU ngày 03/4/2014 của Tỉnh ủy về việc thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2011 - 2020, chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh được phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới tại Điều 1, có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn các xã này đẩy mạnh công tác tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, để đảm bảo đến năm 2015 có 25 xã (20%) và đến năm 2020 có ít nhất 61 xã (50%) hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh được phân công tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HỘI ĐOÀN THỂ TỈNH  PHỤ TRÁCH CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Giai đoạn 2011-2020)
(Kèm theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Sở, ban, ngành, hội đoàn thể

Huyện, Thị xã, Thành phố

Xã được phân công phụ trách (69 xã giai đoạn 2011 - 2020)

Ghi chú

25 xã giai đoạn 2011-2015

44 xã giai đoạn 2016-2020

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 

Hoài Hương

Mỹ Lợi

 

2

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Phước An*

Ân Đức

 

3

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Ân Tường Tây

 

 

4

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

 

 

An Hưng, Vĩnh Thịnh

 

5

Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

 

Hoài Thanh Tây

 

6

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

Phước Mỹ

 

 

7

Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

 

Canh Vinh, Ân Nghĩa

 

8

Hội Nông dân tỉnh Bình Định

QUY NHƠN

 

Tam Quan Nam

 

9

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định

 

Vĩnh Thuận

 

10

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định

 

 

Ân Hảo Đông

 

11

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định

 

 

Hoài Thanh

 

12

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định

 

Hoài Tân*

 

 

13

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

Nhơn Lý

 

 

14

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

 

 

Nhơn Thọ

 

15

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định

 

Mỹ Hiệp*

 

 

16

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định

 

Cát Tài*

An Trung

 

17

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định

 

Ân Phong

Mỹ Châu

 

18

Công an tỉnh Bình Định

 

Nhơn Phúc*

Canh Thuận

 

19

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

 

 

An Tân

 

20

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

 

An Hòa

 

21

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Định

 

 

Hoài Hảo

 

22

Báo Bình Định

 

 

Hoài Xuân

 

23

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định

 

 

Cát Hưng

 

24

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

 

 

Canh Hiển

 

25

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Cát Hiệp, Ân Thạnh*

Vĩnh Quang, Nhơn Châu (xã đảo), Mỹ Thành

 

26

Sở Giao thông vận tải

Bình Nghi*, Nhơn Lộc

Nhơn Phong

 

27

Sở Y tế

 

Vĩnh Hiệp

 

28

Sở Nội vụ

Hoài Châu*

Mỹ Thọ

 

29

Sở Tư pháp

 

An Quang

 

30

Sở Công Thương

Tây Xuân*

Tây Thuận

 

31

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bình Tường*

Bình Thuận

 

32

Sở Ngoại vụ

Tây An*

Cát Khánh

 

33

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cát Trinh*

Cát Nhơn

 

34

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mỹ Lộc, Tam Quan Bắc

 

 

35

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Cát Minh, Nhơn Khánh

 

36

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Phước Nghĩa*

Phước Sơn

 

37

Sở Xây dựng

Phước Hưng*

Phước Hòa

 

38

Sở Thông tin và Truyền thông

Phước Thành*

Canh Hiệp

 

39

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Phước Hiệp, Phước Quang

 

40

Sở Tài chính

Nhơn An*

Bình Hòa

 

41

Kho Bạc Nhà nước

 

Nhơn Hải, Canh Hòa

 

42

Cục Hải quan

 

Vĩnh Hảo

 

43

Cục Thống kê tỉnh Bình Định

 

Cát Tường

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1300/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1300/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1300/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới 2011 2020 Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới 2011 2020 Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1300/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành29/04/2014
       Ngày hiệu lực29/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới 2011 2020 Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới 2011 2020 Bình Định