Quyết định 4039/QĐ-UBND

Quyết định 4039/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định số 4039/QĐ-UBND Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến 2015 Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4039/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HOÀN THÀNH ĐẾN NĂM 2015, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 7;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 đối với trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

(Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH CÁC XÃ HOÀN THÀNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Kế hoạch các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015
(Theo Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh)

Kế hoạch các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 sau khi điều chỉnh

 

 

I. Quy Nhơn (02 xã)

I. Quy Nhơn (02 xã)

 

1. Nhơn Lý

1. Nhơn Lý

 

2. Phước Mỹ

2. Phước Mỹ

 

II. An Lão (02 xã)

II. An Lão

 

1. An Hòa

 

 

2. An Tân (

 

 

III. Hoài Nhơn (4 xã)

III. Hoài Nhơn (04 xã)

 

1. Hoài Hương

1. Hoài Hương

 

2. Hoài Tân

2. Hoài Tân

 

3. Tam Quan Nam

3. Tam Quan Bắc

 

4. Hoài Thanh

4. Hoài Châu

 

IV. Hoài Ân (03 xã)

IV. Hoài Ân (03 xã)

 

1. Ân Thạnh

1. Ân Thạnh

 

2. Ân Phong

2. Ân Phong

 

3. Ân Tường Tây

3. Ân Tường Tây

 

V. Phù Mỹ (02 xã)

V. Phù Mỹ (02 xã)

 

1. Mỹ Hiệp

1. Mỹ Hiệp

 

2. Mỹ Lộc

2. Mỹ Lộc

 

 

VI. Vĩnh Thạnh (02 xã)

VI. Vĩnh Thạnh

 

1. Vĩnh Quang

 

 

2. Vĩnh Thuận

 

 

VII. Tây Sơn (03 xã)

VII. Tây Sơn (04 xã)

 

1. Bình Nghi

1. Bình Nghi

 

2. Bình Tường

2. Bình Tường

 

3. Tây An

3. Tây An

 

 

4. Tây Xuân

 

VIII. Phù Cát (02 xã)

VIII. Phù Cát (03 xã)

 

1. Cát Trinh

1. Cát Trinh

 

2. Cát Khánh

2. Cát Hiệp

 

 

3. Cát Tài

 

IX. An Nhơn (03 xã)

IX. An Nhơn (03 xã)

 

1. Nhơn Lộc

1. Nhơn Lộc

 

2. Nhơn An

2. Nhơn An

 

3. Nhơn Phúc

3. Nhơn Phúc

 

X. Tuy Phước (02 xã)

X. Tuy Phước (04 xã)

 

1. Phước Nghĩa

1. Phước Nghĩa

 

2. Phước Hưng

2. Phước Hưng

 

 

3. Phước An

 

 

4. Phước Thành

 

XI. Vân Canh (02 xã)

XI. Vân Canh

 

1. Canh Vinh

 

 

2. Canh Thuận

 

 

Tổng cộng: 27 xã

25 xã

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4039/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4039/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2013
Ngày hiệu lực27/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4039/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 4039/QĐ-UBND Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến 2015 Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định số 4039/QĐ-UBND Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến 2015 Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4039/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýLê Hữu Lộc
     Ngày ban hành27/12/2013
     Ngày hiệu lực27/12/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định số 4039/QĐ-UBND Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến 2015 Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định số 4039/QĐ-UBND Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến 2015 Bình Định