Quyết định 1306/QĐ-BHXH

Quyết định 1306/QĐ-BHXH năm 2011 về chuyển nhiệm vụ “Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo bảo hiểm xã hội tỉnh về nghiệp vụ khởi kiện và tham gia tố tụng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Tòa án” từ Ban Kiểm tra sang Ban Thu do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 1306/QĐ-BHXH chuyển nhiệm vụ Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn đã được thay thế bởi Quyết định 718/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1306/QĐ-BHXH chuyển nhiệm vụ Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHIỆM VỤ “TỔNG HỢP, THEO DÕI, HƯỚNG DẪN VÀ CHỈ ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH VỀ NGHIỆP VỤ KHỞI KIỆN VÀ THAM GIA TỐ TỤNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TÒA ÁN” TỪ BAN KIỂM TRA SANG BAN THU

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nhiệm vụ “Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh về nghiệp vụ khởi kiện và tham gia tố tụng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Tòa án” quy định tại khoản 5, Điều 2, Quyết định số 4797/QĐ-BHXH ngày 08/10/2008 của Tổng Giám đốc về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra từ Ban Kiểm tra sang Ban Thu.

Điều 2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, bàn giao hồ sơ, tài liệu đang theo dõi, xử lý liên quan đến việc khởi kiện các tổ chức, cá nhân nợ đọng tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sang Ban Thu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Kiểm tra, Trưởng ban Thu, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB (4).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1306/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1306/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực17/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1306/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1306/QĐ-BHXH chuyển nhiệm vụ Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1306/QĐ-BHXH chuyển nhiệm vụ Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1306/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực17/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1306/QĐ-BHXH chuyển nhiệm vụ Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1306/QĐ-BHXH chuyển nhiệm vụ Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn