Quyết định 1309/QĐ-UBND

Quyết định 1309/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 (Lần 1) do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013 (LẦN 1)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 về việc điều chỉnh, bổ sung Điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 06 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn vốn

Kế hoạch đầu năm 2013

Kế hoạch điều chỉnh

Tăng (+) giảm (-)

Tổng cộng

1.030.200

1.441.393

+ 411.193

Nguồn cân đối từ ngân sách

234.200

234.200

-

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

96.000

96.000

-

Nguồn xổ số kiến thiết

700.000

700.000

-

Nguồn chuyển nguồn vượt thu năm 2012

-

168.145

+ 168.145

Nguồn kết dư năm 2011

-

48.048

+ 48.048

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi

-

195.000

+ 195.000

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện và hoàn thành giải ngân theo đúng thời hạn quy định.

Riêng vốn quy hoạch; vốn thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai chuyển sang nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản, giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, huyện thực hiện cấp phát theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1309/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1309/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2013
Ngày hiệu lực05/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1309/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1309/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành05/08/2013
        Ngày hiệu lực05/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Vĩnh Long

            • 05/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực