Quyết định 131/2002/QĐ-UB

Quyết định 131/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 131/2002/QĐ-UB kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 131/2002/QĐ-UB kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 131/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2002 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH  TẬP TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4356/KHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung của thành phố với tổng số vốn điều chỉnh tăng thêm 248,041 tỷ (hai trăm bốn mươi tám tỷ, bốn mươi mốt triệu) đồng (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm) ; trong đó :

1.1- Công trình chuyển tiếp (04 dự án) : 50,18 tỷ (năm mươi tỷ một trăm tám mươi triệu) đồng, tăng 18,11 tỷ (mười tám tỷ một trăm mười triệu) đồng ;

1.2- Công trình khởi công mới (35 dự án) : 263,07 tỷ (hai trăm sáu mươi ba tỷ bảy mươi triệu) đồng, tăng 180,0 tỷ (một trăm tám mươi tỷ) đồng ;

1.3- Chuẩn bị thực hiện dự án (27 dự án) : 51,08 tỷ (năm mươi mốt tỷ tám mươi triệu) đồng, tăng 49,93 tỷ (bốn mươi chín tỷ chín trăm ba mươi triệu) đồng ;

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng được giao trong năm 2002.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :   
- Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT, VX
- Các Tổ DA, ĐT, VX, TM, Tổ TH (6b)
- Lưu (TH-LT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu131/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2002
Ngày hiệu lực28/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 131/2002/QĐ-UB kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 131/2002/QĐ-UB kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu131/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành18/11/2002
        Ngày hiệu lực28/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 131/2002/QĐ-UB kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 131/2002/QĐ-UB kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung