Quyết định 1313/QĐ-UB

Quyết định 1313/QĐ-UB năm 2001 bổ sung ''Quy định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" kèm theo Quyết định 845/QĐ-UB

Quyết định 1313/QĐ-UB năm 2001 quy định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 406/2002/QĐ-UB Quy định trình tự đầu tư và xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 1313/QĐ-UB năm 2001 quy định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THAY ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ''QUI ĐỊNH TẠM THỜI TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG'' BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 845/QĐ-UB NGÀY 21-7-2000 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05-5-2000 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế và bổ sung Qui chế quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01-9-1999; Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05-5-2000 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế và bổ sung Qui chế đấu thầu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-UB ngày 21-7-2000 của UBND tỉnh về việc ban hành "Qui định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Để cải tiến từng bước cơ chế "một cửa" đi vào nền nếp và đảm bảo thời gian thẩm định nhanh nhất, chất lượng dự án đầu tư đảm bảo tính khả thi; đảm bảo hiệu quả của vốn đầu tư;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung thay đổi một số nội dung trong ''Qui định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-UB ngày 21-7-2000 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể sau:

1. Về thẩm định dự án đầu tư do UBND tỉnh quản lý:

- Giao cho Sở Xây dựng và các Sở có xây dựng chuyên ngành như (Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp, Sở Khoa học - Công nghệ và môi trường, Bưu điện Tuyên Quang); tổ chức thẩm định và lập Tờ trình, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư đồng gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và bố trí kế hoạch thực hiện đầu tư theo qui định.

- Khi tiến hành thẩm định yêu cầu Sở Xây dựng và các Sở có xây dựng chuyên ngành, phải lấy ý kiến bằng văn bản của các ngành chức năng của tỉnh có liên quan đến các dự án đầu tư.

- Các nội dung khác về thẩm định dự án vẫn thực hiện như đã nêu trong "Quy định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-UB ngày 21-7-2000 của UBND tỉnh.

2. Về nhận hồ sơ dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hồ sơ qui hoạch chi tiết tổng mặt bằng xây dựng, hồ sơ quyết toán công trình xây dựng cơ bản, hồ sơ dự toán đền bù di chuyển, do tỉnh quản lý được thực hiện như sau:

- Các chủ đầu tư nộp về Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh nhận, giao hồ sơ cho các ngành chức năng để tổ chức thẩm định, thẩm tra (theo phương thức giao, nhận tay ba) gồm: Chủ đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và các ngành chức năng (để giảm việc đi lại nhiều lần của chủ đầu tư do hồ sơ thiếu hoặc chưa đảm bảo theo qui định hiện hành). Các ngành chức năng kiểm tra ngay tại chỗ nếu đủ thủ tục thì nhận và nếu chưa thì trả lại các chủ đầu tư ngay.

- Thời gian và địa điểm giao nhận hồ sơ vào sáng thứ 2 và thứ 5 hàng tuần theo giờ làm việc, tại Văn phòng UBND tỉnh. Yêu cầu các chủ đầu tư bố trí nộp và các ngành bố trí người nhận theo đúng thời gian và địa điểm trên.

3. Các nội dung qui định khác vẫn thực hiện theo đúng "Qui định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-UB ngày 21-7-2000 của UBND tỉnh.

Điều 2. Các ông, (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn xây dựng về khảo sát thiết kế, các đơn vị tư vấn xây dựng về giám sát kỹ thuật thi công và các đơn vị thi công xây lắp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Hà Phúc Mịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1313/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1313/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2001
Ngày hiệu lực20/08/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2002
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1313/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1313/QĐ-UB năm 2001 quy định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1313/QĐ-UB năm 2001 quy định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1313/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýHà Phúc Mịch
       Ngày ban hành20/08/2001
       Ngày hiệu lực20/08/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2002
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1313/QĐ-UB năm 2001 quy định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1313/QĐ-UB năm 2001 quy định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng