Quyết định 132/QĐ-BHXH

Quyết định 132/QĐ-BHXH năm 2013 sửa đổi Quyết định 1071/QĐ-BHXH về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 132/QĐ-BHXH năm 2013 sửa đổi Quyết định 1071/QĐ-BHXH mã số ghi thẻ đã được thay thế bởi Quyết định 1314/QĐ-BHXH 2014 mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 132/QĐ-BHXH năm 2013 sửa đổi Quyết định 1071/QĐ-BHXH mã số ghi thẻ


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 132/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1071/QĐ-BHXH NGÀY 01/9/2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ghi trên thẻ bảo hiểm y tế quy định tại Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ngày 01/9/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

"4. Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 4): được ký hiệu bằng số (từ 00 đến 99) hoặc bằng chữ (theo bảng chữ cái la tinh, từ AA đến ZZ) hoặc bằng tổ hợp giữa số và chữ, là mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi quản lý đầu mối của người tham gia bảo hiểm y tế."

Điều 2. Trung tâm Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này để điều chỉnh kịp thời phần mềm quản lý đối tượng và in thẻ bảo hiểm y tế trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Y tế, LĐTBXH, Tài chính, Nội vụ;
- HĐQL - BHXH VN;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CST (08b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu132/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2013
Ngày hiệu lực07/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 132/QĐ-BHXH năm 2013 sửa đổi Quyết định 1071/QĐ-BHXH mã số ghi thẻ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 132/QĐ-BHXH năm 2013 sửa đổi Quyết định 1071/QĐ-BHXH mã số ghi thẻ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu132/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýLê Bạch Hồng
       Ngày ban hành07/02/2013
       Ngày hiệu lực07/02/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 132/QĐ-BHXH năm 2013 sửa đổi Quyết định 1071/QĐ-BHXH mã số ghi thẻ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 132/QĐ-BHXH năm 2013 sửa đổi Quyết định 1071/QĐ-BHXH mã số ghi thẻ