Quyết định 132/QĐ-UBND

Quyết định 132/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho huyện, thành phố năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 132/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho huyện thành phố tỉnh Bắc Kạn 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 111/TTr-LĐTBXH ngày 06 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho các huyện, thành phố năm 2017 theo phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ điều kiện thực tế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm năm 2017; giao chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho các xã, phường, thị trấn thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 132/QĐ-UBND ngày 1 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu giải quyết việc làm mới

Tổng số (Người)

Trong đó qua xuất khẩu lao động (Người)

1

Thành phố Bắc Kạn

645

20

2

Huyện Bạch Thông

525

22

3

Huyện Na Rì

665

28

4

Huyện Ba Bể

780

30

5

Huyện Pác Nặm

513

25

6

Huyện Ngân Sơn

479

20

7

Huyện Chợ Mới

569

25

8

Huyện Chợ Đồn

824

30

 

Cộng

5.000

200

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu132/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2017
Ngày hiệu lực10/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 132/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho huyện thành phố tỉnh Bắc Kạn 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 132/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho huyện thành phố tỉnh Bắc Kạn 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu132/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành10/02/2017
        Ngày hiệu lực10/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 132/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho huyện thành phố tỉnh Bắc Kạn 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 132/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho huyện thành phố tỉnh Bắc Kạn 2017

            • 10/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực