Quyết định 1325/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1325/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 1325/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dan Thủ Đức HCM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND QUẬN THỦ ĐỨC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/2008/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 04 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ Quận tại Tờ trình số 184/TTr-NV ngày 03 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức trên cơ sở phòng Quản lý đô thị cũ và bổ sung chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai (lũ, lụt, bão ...) từ phòng Kinh tế Quận.

Phòng Quản lý đô thị Quận có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước quận Thủ Đức.

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị Quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; công viên, cây xanh; chiếu sáng; bến bãi đỗ xe đô thị); phòng chống thiên tai (lũ, lụt bão, ...).

Phòng Quản lý đô thị thực hiện công tác chuyên môn theo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị do Ủy ban nhân dân Quận ban hành.

Biên chế của phòng Quản lý đô thị được Ủy ban nhân dân Quận giao trong tổng biên chế khối quản lý nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ hàng năm. Trước mắt là biên chế hiện có của phòng Quản lý đô thị cũ của Quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 141/2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức V/v Thành lập phòng Quản lý đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức./.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận. Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- VP. HĐND-UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- TT Quận ủy;
- TT HĐND-UBND Quận;
- UB.MTTQ và Ban ngành đoàn thể Quận;
- UBND 12 Phường;
- Lưu (NV).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
CHỦ TỊCH
Trương Văn Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1325/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1325/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1325/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1325/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dan Thủ Đức HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1325/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dan Thủ Đức HCM
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1325/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Văn Thống
        Ngày ban hành04/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1325/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dan Thủ Đức HCM

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1325/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dan Thủ Đức HCM

            • 04/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực