Quyết định 133/2005/QĐ-UB

Quyết định 133/2005/QĐ-UB về Quy hoạch các điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 133/2005/QĐ-UB Quy hoạch điểm được phép kinh doanh vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 123/2009/QĐ-UBND điều kiện đảm bảo kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 133/2005/QĐ-UB Quy hoạch điểm được phép kinh doanh vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: “BAN HÀNH QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ thông tư số 11/1999/NĐ-CP">04/1999/TT-BXD ngày 17/7/1999 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tại tờ trình số 996/TTr-SXD ngày 01/8/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch các điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố.

Điều 2 : Quyết định này thay thế Quyết định số 111/1999/QĐ-UB ngày 21/12/1999 của UBND Thành phố và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện Quy hoạch có khó khăn, vướng mắc UBND các Quận, Huyện nghiên cru, đề xuất điều chỉnh gửi cho Sở Xây dựng để báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế quản lý tại địa bàn.

Điều 3 : Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông công chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên môi trường và nhà đất, Giám đốc Công an Thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Phường, Xã, Thị trấn, Thương nhân kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/2005/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 133/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/08/2005
Ngày hiệu lực 13/09/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 133/2005/QĐ-UB Quy hoạch điểm được phép kinh doanh vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 133/2005/QĐ-UB Quy hoạch điểm được phép kinh doanh vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 133/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành 29/08/2005
Ngày hiệu lực 13/09/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 133/2005/QĐ-UB Quy hoạch điểm được phép kinh doanh vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 133/2005/QĐ-UB Quy hoạch điểm được phép kinh doanh vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội