Quyết định 1335/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 1335/2002/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước tại ngân hàng nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1335/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước tại ngân hàng nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 616/2003/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn tổ chức tín dụng Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 16/06/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 1335/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước tại ngân hàng nhà nước


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1335/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1335/2002/QĐ-NHNN NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2002 QUY ĐỊNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI ĐÔLA MỸ KHÔNG KỲ HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố mức lãi suất tiền gửi Đôla Mỹ không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước là 1,35%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/2002/QĐ-NHNN ngày 02/01/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định lãi suất tiền gửi Đôla Mỹ không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Giao dịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

Phùng Khắc Kế

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1335/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1335/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2002
Ngày hiệu lực04/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1335/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1335/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước tại ngân hàng nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1335/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước tại ngân hàng nhà nước
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1335/2002/QĐ-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýPhùng Khắc Kế
      Ngày ban hành04/12/2002
      Ngày hiệu lực04/12/2002
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1335/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước tại ngân hàng nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1335/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước tại ngân hàng nhà nước