Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại NHNN đã được thay thế bởi Quyết định 1335/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đôla Mỹ không kỳ hạn tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước tại ngân hàng nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 04/12/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 03/2002/QĐ-NHNN NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2002 QUY ĐỊNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI ĐÔLA MỸ KHÔNG KỲ HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 03/VPCP-KTTH ngày 15/01/2001 về việc điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công bố mức lãi suất tiền gửi Đôla Mỹ không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước là 1,2%/năm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002 và thay thế quyết định số 1473/2001/QĐ-NHNN1 ngày 23/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất tiền gửi ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giao dịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2002
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại NHNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại NHNN
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu03/2002/QĐ-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýDương Thu Hương
      Ngày ban hành02/01/2002
      Ngày hiệu lực01/01/2002
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại NHNN

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại NHNN