Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN quy định lãi suất tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại NHNN và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1473/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1473/2001/QĐ-NHNN NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2001 QUY ĐỊNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI NGOẠI TỆ KHÔNG KỲ HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 03/VPCP-KTTH ngày 15/1/2001 về việc điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố mức lãi suất tiền gửi Đôla Mỹ không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước là 1,7%/năm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2001 và thay thế Quyết định số 406/1998/QĐ-NHNN1 ngày 30/11/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất tiền gửi ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giao dịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1473/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1473/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2001
Ngày hiệu lực01/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1473/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1473/2001/QĐ-NHNN
    Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
    Người kýDương Thu Hương
    Ngày ban hành23/11/2001
    Ngày hiệu lực01/12/2001
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1473/2001/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước