Quyết định 1338/2001/QĐ-BTM

Quyết định 1338/2001/QĐ-BTM về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 112/2001/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1338/2001/QĐ-BTM thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 112/2001/QĐ-TTg


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1338/2001/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 112/2001/QĐ-TTG NGÀY 25/7/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI 

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn2001-2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Bộ Thương mại gồm các thành viên sau:

1. Ông Phan Thế Ruệ, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng Ban,

2. Ông Nguyễn Văn Thụ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thống kê, Phó Ban;

3. Ông Nguyễn Đắc Chuyên, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thống kê, ủyviên thường trực;

4. Ông Bùi Hữu Đạo, Vụ trưởng Vụ Khoa học, ủy viên;

5. Ông Nguyễn Duy Nghĩa, Phó Văn phòng Bộ, ủy viên;

6. Ông Phạm Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thương mại, ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Tài chính Kế toán, ủy viên;

8. Ông Nguyễn Huy Phi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, ủy viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Xây dựng Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg nói trên và theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủđể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Giao cho Trung tâm Tin học và Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch Thống kênhiệm vụ thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo chủ trì xây dựng và triểnkhai thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của BộThương mại phục vụ quản lý, điều hành của Bộ trưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, cácủy viên của Ban có tên ở Điều 1 trên đây và Thủ trưởng các đơn vị liênquan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5 "để thi hành"
- Lưu: VT, TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI 
Vũ Khoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1338/2001/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1338/2001/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2001
Ngày hiệu lực30/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1338/2001/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1338/2001/QĐ-BTM thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 112/2001/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1338/2001/QĐ-BTM thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 112/2001/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1338/2001/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýVũ Khoan
        Ngày ban hành30/11/2001
        Ngày hiệu lực30/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1338/2001/QĐ-BTM thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 112/2001/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1338/2001/QĐ-BTM thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 112/2001/QĐ-TTg

            • 30/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực