Quyết định 134/2000/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 134/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 134/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2000/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 139/1999-QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Qui chế công nhận và quản lý Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp;
Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng miền Nam thuộc Phòng Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Quốc gia phía Nam là Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp đối với các phép thử ghi trong phụ lục 1.

Điều 2. Phòng có con dấu mang mã số 08. Con dấu có hình thức và nội dung như trình bày ở phụ lục 2. Con dấu chỉ được sử dụng vào việc xác nhận kết quả thử nghiệm do Phòng phát hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và CLSP, Trưởng phòng Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Quốc gia phía Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1&3
- Lưu VP Bộ
- Lưu Vụ KHCN-CLSP

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

Phụ lục 1L

DANH MỤC

CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CỦA PHÒNG KIỂM NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG PHÍA NAM
( Kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/12/2000 ) 

STT

TÊN PHÉP THỬ

TIÊU CHUẨN LÀM CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM

1

Kiểm định ruộng giống

10 TCN 342-98

2

Xác định độ sạch

10 TCN 322-98

3

Xác định tỷ lệ nảy mầm

10 TCN 322-98

4

Xác định hạt khác giống có thể phân biệt được


10 TCN 322-98

5

Xác định độ ẩm

10 TCN 322-98

6

Xác định khối lượng 1000 hạt

10 TCN 322-98

7

Xác định hạt khác loài, hạt cỏ dại

10 TCN 322-98

8

Xác định sâu mọt sống

10 TCN 322-98

9

Xác định nấm bệnh hạt giống

ISTA

10

Hậu kiểm giống cây trồng

10 TCN 404-2000

Phụ lục 2:

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CON DẤU CỦA PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CHÈ
( Kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/12/2000 ) 

- Dấu vuông, mỗi cạnh dài 3,0 cm.
- Dấu chia làm 02 phần có vạch ngang ở 2/3 từ trên xuống.
- Nửa trên ghi 02 dòng chữ, dòng thứ nhất ghi: Phòng Thử nghiệm, dòng thứ 2 ghi: nông nghiệp. Nửa dưới ghi mã số 08 của Phòng Thử nghiệm.
- Mực dấu màu tím.

PHÒNG THỬ NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

08

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/2000/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu134/2000/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2000
Ngày hiệu lực02/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/2000/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 134/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 134/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu134/2000/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNgô Thế Dân
        Ngày ban hành18/12/2000
        Ngày hiệu lực02/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 134/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 134/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp

            • 18/12/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực