Quyết định 1344/QĐ-TTg

Quyết định 1344/QĐ-TTg năm 2009 điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1344/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên đã được thay thế bởi Quyết định 2077/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1344/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1344/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;
Theo đề nghị Bộ Tài chính tại văn bản số 11518/BTC-TCNH ngày 17 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Điều chỉnh mức vốn cho vay quy định tại khoản 1, Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau:

Mức vốn cho vay tối đa là 860.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, TKBT, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng   

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1344/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1344/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2009
Ngày hiệu lực26/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2010
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1344/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1344/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1344/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1344/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành26/08/2009
       Ngày hiệu lực26/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2010
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1344/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1344/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên