Quyết định 2077/QĐ-TTg

Quyết định 2077/QĐ-TTg năm 2010 điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 2077/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên đã được thay thế bởi Quyết định 853/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 2077/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2077/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 419/BTC-TCNH ngày 25 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1, Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau: Mức cho vay tối đa là 900.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, ĐP, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2077/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2077/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2010
Ngày hiệu lực15/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2077/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2077/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2077/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2077/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýNguyễn Sinh Hùng
      Ngày ban hành15/11/2010
      Ngày hiệu lực15/11/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2011
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2077/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2077/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên