Quyết định 135/2007/QĐ-UBND

Quyết định 135/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất một số lô đất thuộc khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 135/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng chỉ tiêu sử dụng đất lô đất khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 135/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ CHỨC NĂNG VÀ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT MỘT SỐ LÔ ĐẤT THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI MỄ TRÌ HẠ, TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm - Hà Nội
(Các lô đất ký hiệu: HH1, HH2+CT3, HH3+CT4, CCTP và ĐX)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/06/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 83/2001/QĐ-UB ngày 10/10/2001 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch kiến trúc tại Tờ trình số 992/TTr-QHKT ngày 17/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ một số chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất các lô đất ký hiệu: HH1, HH2+CT3, HH3+CT4, CCTP và ĐX thuộc Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ Hà Nội - tỷ lệ 1/500 với các nội dung theo bảng sau:

Bảng tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất

Số lô

Diện tích đất (m2)

Theo Quyết định phê duyệt

Điều chỉnh

Chức năng

ĐTXD (m2)

MĐ XD (%)

TCTB (Tầng)

Diện tích sàn (m2)

HSS DĐ (lần)

Chức năng

DT XD (m2)

MĐ XD (%)

TC (tầng)

Diện tích sàn (m2)

HSS DĐ (lần)

HH1

2349

Hỗn hợp

640

27

11

7040

2,99

Hỗn hợp

940

40

27

24840

10,5

HH2 +CT3

10534

Hỗn hợp + ở cao tầng

4021

38

8,1

32568

3,09

Hỗn hợp + ở cao tầng

4196

39,7

5-27

54960

5,2

HH3 +CT4

8978

Hỗn hợp + ở cao tầng

3565

40

8,8

31277

3,48

Hỗn hợp + ở cao tầng

3565

39,7

5-27

54655

6,1

CCTP

5707

Công cộng thành phố

2080

36

8,0

18588

3,25

Trụ sở cơ quan

2060

35,5

5-6 & 33

35750

6,26

ĐX

1864

Bãi đỗ xe

 

 

 

 

 

Bãi đỗ xe

 

 

3

 

 

* Việc giao sử dụng các công trình tại các lô đất nói trên sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng phải theo đúng các quy định chung của Nhà nước và quy định cụ thể của UBND Thành phố.

* Quy mô, diện tích chức năng các lô đất khác (ngoài các lô đất nêu trên) trong Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 83/2001/QĐ-UB ngày 10/10/2001.

Điều 2. Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ đúng với Quyết định này và bản vẽ đã được Sở thẩm định kèm theo Tờ trình số 992/TTr-QHKT ngày 17/7/2007; hướng dẫn và phê duyệt phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc các công trình để chủ đầu tư làm cơ sở xây dựng theo quy hoạch.

- Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Chủ tịch UBND xã Mễ Trì chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Giám đốc Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà, Giám đốc Công ty Xây dựng nhà số 9-Vinaconex và Công ty TNHH Thương mại xây dựng và công nghệ Việt Nam, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các Đ/c PCT UBND THÀNH PHố;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên Môi trường;
- V4, V5, TH, XD, NN, XDn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu135/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2007
Ngày hiệu lực29/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 135/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng chỉ tiêu sử dụng đất lô đất khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 135/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng chỉ tiêu sử dụng đất lô đất khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu135/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Khôi
       Ngày ban hành19/11/2007
       Ngày hiệu lực29/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 135/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng chỉ tiêu sử dụng đất lô đất khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 135/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng chỉ tiêu sử dụng đất lô đất khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500

           • 19/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực