Quyết định 135/QĐ-TTg

Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2008 tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu quốc tế năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2008 tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 135/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ NĂM 2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 17682/BTC-TCĐN ngày 28 tháng 12 năm 2007) về việc tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu quốc tế năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu quốc tế 01 tỷ USD năm 2007 theo các Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 1 tháng 6 năm 2007 và Nghị quyết số 07/NQ-CP kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam">54/2007/NQ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ trong năm 2008.

Thời điểm phát hành cụ thể, Bộ Tài chính báo cáo Thường trực Chính phủ quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg;
- Các Bộ: TC, TP, KH&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 135/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/2008
Ngày hiệu lực 30/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2008 tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2008 tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 135/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 30/01/2008
Ngày hiệu lực 30/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2008 tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2008 tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu

  • 30/01/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/01/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực