Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND

Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND về đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình

Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 18/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1350/2006/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐỔI TÊN, BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CHO TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NINH BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 120/TTr-SNV ngày 19/6/2006 về việc đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình thuộc Sở Tư pháp thành Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Bình.

Điều 2. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Bình:

1. Chức năng: Giao bổ sung chức năng bán đấu giá các loại tài sản được quy định tại Điểm 2,3,5,6 Điều 5, Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm: Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, Giám đốc Sở Tư pháp quy định bổ sung cụ thể cho phù hợp với chức năng mới.

3. Biên chế và lao động: Năm 2006, Trung tâm được giao 05 chỉ tiêu; trong đó có 02 biên chế sự nghiệp và 03 lao động hợp đồng; Nay do được bổ sung chức năng vì vậy được giao bổ sung thêm 01 biên chế sự nghiệp.

Như vậy sau khi được giao bổ sung chức năng, biên chế và lao động năm 2006 của Trung tâm là 06 chỉ tiêu (trong đó 03 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và 03 lao động hợp đồng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1350/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1350/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2006
Ngày hiệu lực07/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1350/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1350/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành27/06/2006
        Ngày hiệu lực07/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình