Quyết định 1356/QĐ-BXD

Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2014 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1356/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol, địa chỉ: số 54 Trần Nhân Tông - TP. Hà Nội và địa chỉ Chi nhánh: số 115 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (tại Phụ lục kèm theo) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm kể từ ngày 01/11/2014, thay thế Quyết định số 433/QĐ-BXD ngày 25/5/2013.

Điều 3. Tổ chức nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổ chức nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tên tổ chức tại Điều 1;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QCVN 16:2014/BXD
 (Kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2014)

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

1

Sản phẩm clanhke xi măng và xi măng:

1.1

Clanhke xi măng poóc lăng

1.2

Xi măng poóc lăng

1.3

Xi măng poóc lăng hỗn hợp

1.4

Xi măng poóc lăng trắng

1.5

Xi măng Alumin

1.6

Xi măng poóc lăng bền sun phát

1.7

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

1.8

Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

1.9

Xi măng xây trát

2

Sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa:

2.1

Phụ gia khoáng cho xi măng

2.2

Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

2.3

Phụ gia công nghệ cho xi măng

2.4

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: Silicafume (SF) và tro trấu nghiền mịn (RHA)

2.5

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

2.6

Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

2.7

Phụ gia hóa học cho bê tông

3

Sản phẩm gạch, đá ốp lát:

3.1

Gạch gốm ốp lát ép bán khô

3.2

Gạch gốm ốp lát đùn dẻo

3.3

Gạch gốm ốp lát - Gạch ngoại thất Mosaic

3.4

Gạch terrazzo

3.5

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

3.6

Đá ốp lát tự nhiên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1356/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1356/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2014
Ngày hiệu lực01/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1356/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2014 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2014 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1356/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Trần Nam
       Ngày ban hành12/11/2014
       Ngày hiệu lực01/11/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2014 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2014 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

           • 12/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực