Quyết định 1358/QĐ-TTg

Quyết định 1358/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1358/QĐ-TTg phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1358/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Dự án Phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010 với những nội dung định hướng chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu chung:

Từng bước triển khai ứng dụng tin học hóa một cách thống nhất, toàn diện các hoạt động nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ cấp Trung ương đến cấp quận, huyện phù hợp với điều kiện của bảo hiểm xã hội các cấp.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội và các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ.

b) Trang bị hệ thống thiết bị phần cứng hiện đại, thống nhất trong toàn ngành và hình thành mạng diện rộng (gọi tắt là WAN) trên cơ sở liên kết các mạng nội bộ (gọi tắt là LAN) đáp ứng yêu cầu quản trị các cơ sở dữ liệu; theo nguyên tắc hệ mở, có thể mở rộng, nâng cấp và trao đổi thông tin với các hệ thống khác của quốc gia và quốc tế.

c) Đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia, nhân viên kỹ thuật, nhân viên khai thác, vận hành có đủ năng lực quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật tin học hiện đại được trang bị trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Định hướng mô hình tổng thể hệ thống thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Hệ thống các dữ liệu nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức theo mô hình phân tán, được lưu trữ tại 3 cấp, có phương thức dự phòng bảo đảm an toàn và bí mật về dữ liệu. Theo định kỳ dữ liệu được truyền từ cấp dưới lên cấp trên và ngược lại, đáp ứng kịp thời các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 800.000 triệu đồng.

5. Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn I: 2001-2005;

Giai đoạn II: 2006-2010;

Điều 2. Phê duyệt đầu tư giai đoạn I Dự án khả thi “Ứng dụng công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2001-2005)” với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2005.

2. Mục tiêu: Tin học các nghiệp vụ quản lý các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội; quản lý quỹ bảo hiểm xã hội; quản lý một số hoạt động nội bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương.

3. Địa điểm: Trung tâm Điều hành tại 61E Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội; tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tại các trụ sở Bảo hiểm xã hội quận, thị;

4. Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

5. Các hạng mục công trình chính:

a) Xây lắp:

- Nâng cấp nhà xưởng, hạ tầng, thiết bị phụ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Xây dựng Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Thiết bị, công nghệ:

- Hệ thống công nghệ thông tin ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm: 1 Trung tâm chính điều hành chính và 1 Trung tâm dự phòng; hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Hệ thống công nghệ thông tin cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Hệ thống các cơ sở dữ liệu đặc thù của bảo hiểm xã hội;

- Cơ sở đào tạo công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội;

- Hệ thống bảo trì, sửa chữa, nâng cấp thiết bị phần cứng ở Trung ương và các khu vực.

c) Đào tạo, sửa chữa và nâng cấp hệ thống:

- Đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống thiết bị phần cứng.

6. Tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn cho giai đoạn 2001-2005:

Tổng mức vốn đầu tư dự kiến 628.900 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp: 14.500 triệu đồng.

+ Thiết bị và công nghệ: 551.386 triệu đồng.

+ Chi phí khác: 31.055 triệu đồng.

+ Dự phòng: 31.959 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư lấy từ tiền lãi đầu tư tăng trưởng của Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong 5 năm (50%); tự huy động vốn đầu tư từ các nguồn khác.

7. Quản lý và thực hiện dự án:

a) Chủ nhiệm điều hành dự án:

b) Thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định:

Điều 3. Về tổ chức thực hiện.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý và điều hành Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng; lựa chọn phương án đầu tư đem lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội.

Giao Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Dự án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ truởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1358/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1358/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2001
Ngày hiệu lực31/10/2001
Ngày công báo30/11/2001
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1358/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1358/QĐ-TTg phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1358/QĐ-TTg phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1358/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhạm Gia Khiêm
       Ngày ban hành16/10/2001
       Ngày hiệu lực31/10/2001
       Ngày công báo30/11/2001
       Số công báoSố 44
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1358/QĐ-TTg phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1358/QĐ-TTg phê duyệt Dự án phát triển công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010

            • 16/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2001

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực