Quyết định 136/2002/QĐ-UB

Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 – 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh 2002-2005 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh 2002-2005


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2002 – 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2002 về ban hành chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2002 – 2005;
Căn cứ Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002-2005;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1016/CV-NN-KHTC ngày 11 tháng 11 năm 2002 về thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-

1. Nay thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2002 – 2005 như sau:

1.1- Ông Nguyễn Khắc Ngân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban;

1.2- Ông Phạm Thuyết, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban thường trực;

1.3- Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó ban;

1.4- Ông Lê Đình Thọ, Phó Giám đốc Thường trực Sở Thương mại, Phó ban;

1.5 - Ông Hoài Công ẩn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Ủy viên;

1.6- Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy viên;

1.7- Ông Võ Ngọc Đẹp, Trưởng Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện Hóc Môn, Ủy viên;

1.8- Ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi Cục trưởng Chi Cục Bảo vệ thực vật, Ủy viên.;

2. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn thành phố có Tổ chuyên viên giúp việc gồm:

2.1- Ông Dương Hoa Xô, Trưởng Phòng Nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ trưởng;

2.2- Bà Nguyễn Thị Phong, Phòng Quản lý Thương mại dịch vụ - Sở Thương mại, Tổ viên;

2.3- Bà Nguyễn Khoa Hạ Mai, Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế, Tổ viên.

Điều 2.-

2.1- Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002-2005 theo Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.2- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ thực hiện và tổng hợp, đề xuất ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết những vướng mắc nhằm đảm bảo chương trình triển khai đúng tiến độ, mục tiêu và hiệu quả.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Thương mại thành phố, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- TTUB: CT, PCT/TT, CNN, VX
- VPHĐ-UB: PVP/KT, VX
- Tổ CNN, VX, TM
- Lưu (CNN/M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu136/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2002
Ngày hiệu lực02/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh 2002-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh 2002-2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu136/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành22/11/2002
        Ngày hiệu lực02/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh 2002-2005

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh 2002-2005