Quyết định 1364/QĐ-BXD

Quyết định 1364/QĐ-BXD năm 2015 bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1364/QĐ-BXD bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến 2020 định hướng 2030 2015


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÔI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại công văn số 681/UBND-VP4 ngày 20/10/2015 về việc bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến vôi, đôlômit công nghiệp (từ đá vôi, đôlômit) của Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản vôi Việt và mỏ đá vôi Sẽ Chè, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến vôi, đôlômit công nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản vôi Việt tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn và mỏ đá vôi Sẽ Chè, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vào “Phụ lục 1: Danh sách các dự án hiện có và đầu tư mới đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 đã xác định chủ đầu tư” kèm theo Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản vôi Việt.

2. Vị trí đầu tư: Thôn Bũng Trống, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

3. Vùng nguyên liệu dự kiến: mỏ đá vôi Sẽ Chè, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

4. Công suất hiện có: 200.000 tấn/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phó TTCP Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1364/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1364/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2015
Ngày hiệu lực24/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1364/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1364/QĐ-BXD bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến 2020 định hướng 2030 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1364/QĐ-BXD bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến 2020 định hướng 2030 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1364/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýĐỗ Đức Duy
       Ngày ban hành24/11/2015
       Ngày hiệu lực24/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1364/QĐ-BXD bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến 2020 định hướng 2030 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1364/QĐ-BXD bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến 2020 định hướng 2030 2015

           • 24/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực