Quyết định 138/2002/QĐ-UB

Quyết định 138/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 138/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 138/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2002 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG CHO TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4684/KHĐT-TH ngày 15 tháng 11 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung cho dự án đầu tư máy sắc ký khí ghép khối phổ có độ phân giải rất cao để phân tích siêu vết với tổng vốn đầu tư 6,996 tỷ (sáu tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu) đồng.

Điều 2.- Khi nhận được chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung, Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
-- Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ VX, DA, CNN, TM, TH (3b)
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu138/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2002
Ngày hiệu lực09/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 138/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 138/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu138/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành29/11/2002
        Ngày hiệu lực09/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 138/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 138/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm