Quyết định 1381/QĐ-UBND

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2008 về chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1381/QĐ-UBND 2008 chuyển Trung tâm Lưu trữ về trực thuộc Sở Nội vụ Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1381/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH VỀ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 115/1998/QĐ-UB ngày 22/9/1998 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh về trực thuộc Sở Nội vụ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc bàn giao nguyên trạng: Nhiệm vụ, tài sản, tài chính, trang thiết bị, nhân sự, tài liệu lưu trữ và các tài liệu khác của Trung tâm Lưu trữ tỉnh về Sở Nội vụ quản lý.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1381/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1381/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1381/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1381/QĐ-UBND 2008 chuyển Trung tâm Lưu trữ về trực thuộc Sở Nội vụ Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1381/QĐ-UBND 2008 chuyển Trung tâm Lưu trữ về trực thuộc Sở Nội vụ Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1381/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành14/07/2008
        Ngày hiệu lực14/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1381/QĐ-UBND 2008 chuyển Trung tâm Lưu trữ về trực thuộc Sở Nội vụ Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1381/QĐ-UBND 2008 chuyển Trung tâm Lưu trữ về trực thuộc Sở Nội vụ Bình Phước

            • 14/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực