Quyết định 1382/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1382/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát xây dựng chính sách cho văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1382/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CHO VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 cùa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao dự toán NSNN lần 1 cho Văn phòng Bộ;

Căn cứ Quyết định số 2625/KH-BNN-PC ngày 12/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khảo sát xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

Xét công văn số 677/PC ngày 13/09/2011 của Vụ Pháp chế v/v đề nghị cấp kinh phí ngoài kế hoạch năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2011, do Vụ Pháp chế thực hiện. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ nguồn không thường xuyên Loại 460-463 do Văn phòng Bộ quản lý (cụ thể: từ nguồn thực hiện nhiệm vụ "Các nhiệm vụ khác phát sinh liên quan đến Lãnh đạo Bộ"), với tổng kinh phí 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng), chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1382/QĐ-BNN-TC ngày 22 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị

Định mức

Thành tiền (đồng)

1

Khảo sát tại Phú Thọ (6 người đi trong 5 ngày 4 đêm)

 

 

 

16.100.000

 

Thuê xe ôtô

800

Km

7.000

5.600.000

 

Công tác phí

30

Ngày

150.000

4.500.000

 

Tiền ngủ 5 người: 3 phòng x 4 ngày

12

Phòng

500.000

6.000.000

2

Khảo sát tại Yên Bái (6 người đi trong 5 ngày 4 đêm)

 

 

 

17.500.000

 

Thuê xe ôtô

1000

Km

7.000

7.000.000

 

Công tác phí

30

Ngày

150.000

4.500.000

 

Tiền ngủ 5 người: 3 phòng x 4 ngày

12

Phòng

500.000

6.000.000

3

Khảo sát tại Sơn La (6 người đi trong 5 ngày 4 đêm)

 

 

 

23.100.000

 

Thuê xe ôtô

1800

Km

7.000

12.600.000

 

Công tác phí

30

Ngày

150.000

4.500.000

 

Tiền ngủ 5 người: 3 phòng x 4 ngày

12

Phòng

500.000

6.000.000

4

Văn phòng phẩm

 

 

 

3.300.000

 

Tổng cộng

 

 

 

60.000.000

(Sáu mươi triệu đồng chẵn)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1382/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1382/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2011
Ngày hiệu lực22/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1382/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 1382/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1382/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1382/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành22/09/2011
        Ngày hiệu lực22/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1382/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1382/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát

            • 22/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực