Quyết định 1382/QĐ-UBND

Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1382/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU VÀ KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng th phát triển kinh tế-xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Văn bản số 1046/SCT-QLTM ngày 29/9/2016 và Văn bản số 1100/SCT-QLTM ngày 17/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chnh, bổ sung Quy hoạch phát trin mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 03/7/2014), như sau:

1. Bổ sung 01 (một) vị trí Quy hoạch xây dựng mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại đường Phạm Văn Đồng, địa phận phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp.

2. Bổ sung 01 (một) vị trí Quy hoạch xây dựng mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại đường Trần Nhân Tông, bên phải theo hướng từ Cảng Ninh Phúc đi Quốc lộ 1A, địa phận xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 và Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan công bố công khai Quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP5, VP4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1382/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1382/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2016
Ngày hiệu lực21/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1382/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1382/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1382/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1382/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
     Người kýNguyễn Ngọc Thạch
     Ngày ban hành21/10/2016
     Ngày hiệu lực21/10/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1382/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1382/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2016

         • 21/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực