Quyết định 139/2005/QĐ-UBND

Quyết định 139/2005/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý vi phạm hành chính do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 139/2005/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân thành phố quy định xử lý vi phạm hành chính


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 139/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1370/STP-VB ngày 13 tháng 4 năm 2005
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố, bao gồm :

1.1. Quyết định số 105/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 quy định về mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường;

1.2. Quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng ;

1.3. Các biểu mẫu thực hiện xử phạt theo các Quyết định số 105/2003/QĐ-UB Quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 165/2003/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 2003.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- VPH§-UB : các PVP
- Các Tæ NCTH
- L­u (PC/L) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu139/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2005
Ngày hiệu lực05/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 139/2005/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân thành phố quy định xử lý vi phạm hành chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 139/2005/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân thành phố quy định xử lý vi phạm hành chính
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu139/2005/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
      Người kýLê Thanh Hải
      Ngày ban hành05/08/2005
      Ngày hiệu lực05/08/2005
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 139/2005/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân thành phố quy định xử lý vi phạm hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 139/2005/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân thành phố quy định xử lý vi phạm hành chính

          • 05/08/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/08/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực