Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thực hiện Quyết định 22/2006/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 490/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 27/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2008/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 19 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII - kỳ họp thứ 17 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2008
Ngày hiệu lực29/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Văn Phong
       Ngày ban hành19/08/2008
       Ngày hiệu lực29/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Trà Vinh