Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Uỷ viên Thường vụ các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 55/2010/QĐ-UBND hỗ trợ Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ UỶ VIÊN THƯỜNG VỤ CÁC ĐOÀN THỂ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 250/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Khoá XV, Kỳ họp thứ 14;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 12/TTr-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ đối với Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Uỷ viên Thường vụ các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Mức hỗ trợ: 135.000 đồng /người / tháng.

2. Căn cứ khả năng ngân sách của cấp huyện và cấp xã có thể hỗ trợ thêm cho các chức danh nêu trên nhưng không quá 50% mức hỗ trợ của tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí, cấp phát để hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2009
Ngày hiệu lực26/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành16/01/2009
        Ngày hiệu lực26/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Nghệ An