Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND về trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất rượu, kinh doanh rượu, kinh doanh thuốc lá do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá đã được thay thế bởi Quyết định 652/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Quận 9 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2009/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU, KINH DOANH RƯỢU, KINH DOANH THUỐC LÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 05 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước; Thông tư số 72-TT/LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá; Thông tư số 119/2007/NĐ-CP">14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Thông tư số 40/2008/NĐ-CP">10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế và Trưởng Phòng Nội vụ quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất rượu, kinh doanh rượu, kinh doanh thuốc lá trên địa bàn quận 9.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tám

 


QUY TRÌNH – THỦ TỤC

LĨNH VỰC CẤP PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU, KINH DOANH RƯỢU, KINH DOANH THUỐC LÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2009)

Loại hồ sơ

TT

Thành phần hồ sơ

Số lượng hồ sơ

Quy trình thời gian

Kết quả

Lệ phí

Bản chính

Bản sao

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Theo Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008, Thông tư số 40/2008/NĐ-CP">10/2008/TT-BCT ngày (25/7/2008)

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

01

 

5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

150.000 (một trăm năm mươi ngàn đồng)

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

 

01

3

Hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 

01

4

Giấy xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có hợp đồng mua bán giữa hai bên

 

01

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (Theo Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008, Thông tư số 40/2008/NĐ-CP">10/2008/TT-BCT ngày (25/7/2008)

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu);

01

 

5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

150.000 (một trăm năm mươi ngàn đồng)

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

 

01

3

Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu;

 

01

4

* Hồ sơ về địa điểm kinh doanh gồm:

- Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm trong khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 

01

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (Theo Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007, Thông tư số 119/2007/NĐ-CP">14/2008/TT-BCT ngày (25/11/2008)

Cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

1

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu);

01

 

15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá

150.000 (một trăm năm mươi ngàn đồng)

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 

01

3

Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;

01

 

4

Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân

 

01

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2009
Ngày hiệu lực 18/05/2009
Ngày công báo 01/06/2009
Số công báo Số 65
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Thị Tám
Ngày ban hành 11/05/2009
Ngày hiệu lực 18/05/2009
Ngày công báo 01/06/2009
Số công báo Số 65
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 14/2009/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2009/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá