Quyết định 14/2010/QĐ-UBND

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ban hành định mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND định mức chi chế độ dinh dưỡng đã được thay thế bởi Quyết định 19/2012/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên và được áp dụng kể từ ngày 07/05/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2010/QĐ-UBND định mức chi chế độ dinh dưỡng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26-11-2003;
Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24-12-2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 5-4-2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 160/TT-SVHTTDL ngày 24-2-2010 về việc phê duyệt Đề án mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 275/TC-QLNS ngày 9-02-2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Đối với đội tuyển cấp tỉnh

1.1. Trong thời gian tập trung tập luyện

- Đội tuyển tỉnh: 90.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển trẻ tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày

1.2 Trong thời gian tập trung thi đấu

- Đội tuyển tỉnh: 120.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển trẻ tỉnh:  90.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh:  90.000 đồng/người/ngày

2. Đối với đội tuyển cấp huyện: bằng 70% mức chi áp dụng cho đội tuyển cấp tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2010
Ngày hiệu lực01/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2010/QĐ-UBND định mức chi chế độ dinh dưỡng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2010/QĐ-UBND định mức chi chế độ dinh dưỡng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Quang Vinh
        Ngày ban hành21/04/2010
        Ngày hiệu lực01/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2010/QĐ-UBND định mức chi chế độ dinh dưỡng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2010/QĐ-UBND định mức chi chế độ dinh dưỡng