Quyết định 14/2010/QĐ-UBND

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 04/2009/QĐ-UBND cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2010/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định cho phép chỉ định thầu Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2009/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN VỀ CHO PHÉP CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ KHÔNG QUÁ 5 TỶ ĐỒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 687/TTr-SKHĐT ngày 26/5/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư tối đa không quá 5 tỷ.

- Các gói thầu chỉ định thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2010
Ngày hiệu lực06/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2010/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định cho phép chỉ định thầu Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2010/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định cho phép chỉ định thầu Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýĐặng Minh Ngọc
       Ngày ban hành27/05/2010
       Ngày hiệu lực06/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2010/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định cho phép chỉ định thầu Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2010/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định cho phép chỉ định thầu Hưng Yên

           • 27/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực