Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư tối đa không quá 5 tỷ do tỉnh Hưng Yên ban hành

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND chỉ định thầu dự án có đầu tư không quá 5 tỷ Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 14/2010/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định cho phép chỉ định thầu Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2009/QĐ-UBND chỉ định thầu dự án có đầu tư không quá 5 tỷ Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2009/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TỐI ĐA KHÔNG QUÁ 5 TỶ ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 277/TTr-SKHĐT ngày 11/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu có tổng mức vốn đầu tư tối đa không quá 5 tỷ đồng do tỉnh quản lý (tỉnh, thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn) được phép chỉ định thầu, gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng công trình, mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt;

- Dự án sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.

Khuyến khích các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển.

Điều 2. Trình tự chỉ định thầu được thực hiện như sau:

Chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (Kế hoạch chỉ định thầu) trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt. Việc tổ chức chỉ định thầu phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.

Các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá có giá gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên và gói thầu tư vấn có giá gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên thuộc các dự án trên, chủ đầu tư trình kết quả chỉ định thầu lên cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Giá gói thầu được xây dựng trên cơ sở giá dự toán được phê duyệt theo giá vật liệu, hàng hoá, thiết bị tại thời điểm chỉ định thầu.

Giá chỉ định thầu để nhà thầu thực hiện gói thầu phải giảm giá từ (3 đến 5)% so với giá gói thầu, tuỳ theo tính chất gói thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định này.

Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, các Dự án đã có kế hoạch đấu thầu được cấp quyết định đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức đấu thầu theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư công trình và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Quán

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2009
Ngày hiệu lực06/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2009/QĐ-UBND chỉ định thầu dự án có đầu tư không quá 5 tỷ Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2009/QĐ-UBND chỉ định thầu dự án có đầu tư không quá 5 tỷ Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Thanh Quán
        Ngày ban hành27/03/2009
        Ngày hiệu lực06/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2009/QĐ-UBND chỉ định thầu dự án có đầu tư không quá 5 tỷ Hưng Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2009/QĐ-UBND chỉ định thầu dự án có đầu tư không quá 5 tỷ Hưng Yên