Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô 9 chỗ ngồi Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND sửa đổi khoản phí lệ phí Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2017/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô 9 chỗ ngồi Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2017/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TỪ 09 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phílệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hưng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Văn bản số 31/HĐND ngày 13/01/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm mức thu lệ phí trưc bạ đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1226/STC-NS ngày 13/4/2017; kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 130/BC-STP ngày 11/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống như sau:

1. Phạm vi điều chnh: Quyết định này quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối tượng áp dụng:

a. Các tổ chức, cá nhân có xe ô tô chở người t09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu;

b. Cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan khác.

3. Tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ:

Xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ ln đầu với mức thu là 11%.

Điều 2. Hiu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2017.

2. Quyết định này bãi bỏ khoản 4, Điều 1 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GT1;
Gửi: + VB giấy: TP không nhận VB ĐT;
+ Điện tử: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2017
Ngày hiệu lực25/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô 9 chỗ ngồi Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2017/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô 9 chỗ ngồi Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Khánh
       Ngày ban hành18/04/2017
       Ngày hiệu lực25/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2017/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô 9 chỗ ngồi Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2017/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô 9 chỗ ngồi Hà Tĩnh