Quyết định 140/QĐ-BCĐGNBV

Quyết định 140/QĐ-BCĐGNBV năm 2015 thay đổi danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 140/QĐ-BCĐGNBV thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BN VỮNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:140/QĐ-BCĐGNBV

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (văn bản số 2623/BTTTT-VP ngày 14 tháng 8 năm 2015) về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 như sau:

Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo thay ông Nguyễn Thành Hưng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Thành viên Ban Chỉ đạo TƯ về giảm nghèo bền vững;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ:TH, KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, BCĐGNBV (3b)

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/QĐ-BCĐGNBV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu140/QĐ-BCĐGNBV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2015
Ngày hiệu lực14/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/QĐ-BCĐGNBV

Lược đồ Quyết định 140/QĐ-BCĐGNBV thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 140/QĐ-BCĐGNBV thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu140/QĐ-BCĐGNBV
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành14/09/2015
        Ngày hiệu lực14/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 140/QĐ-BCĐGNBV thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 140/QĐ-BCĐGNBV thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

            • 14/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực