Quyết định 1407/QĐ-UBND

Quyết định 1407/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2014 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2014 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020”;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh Khóa XI kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 121/TTr-SYT ngày 29/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2014 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

PHỤ LỤC:

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2014 GIAO CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT

Đơn vị

Dân số

Chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Năm 2013
(người)

Năm 2014
(Dự báo)
(người)

Đã TH năm 2013

Năm 2014

Số người tham gia
(người)

Tỷ lệ tham gia
(%)

Số người tham gia do giao cho các huyện, TX, TP phát triển

Ước đối tượng thân nhân quân đội tham gia (người)

Tổng số người tham gia (kể cả thân nhân sĩ quan quân đội)

Tỷ lệ bao phủ BHYT
(%)

Số người tham gia
(người)

Tỷ lệ tham gia
(%)

1

Thành phố Quy Nhơn

284.350

285.266

220.634

77,59

224.600

78,73

4.244

228.844

80,22

2

Huyện Tuy Phước

182.424

183.012

102.062

55,95

112.308

61,37

2.746

115.054

62,87

3

Huyện Vân Canh

24.997

25.077

21.540

86,17

21.890

87,29

339

22.229

88,64

4

Huyện Tây Sơn

124.974

125.389

74.614

59,70

78.725

62,78

1.988

80.713

64,37

5

Huyện Vĩnh Thạnh

30.858

30.957

29.539

95,73

29.780

96,20

459

30.239

97,68

6

Thị xã An Nhơn

180.840

181.422

99.287

54,90

108.128

59,60

2.542

110.670

61,00

7

Huyện Phù Cát

190.594

191.208

103.626

54,37

110.201

57,63

2.724

112.925

59,06

8

Huyện Phù Mỹ

171.609

172.161

93.285

54,36

100.794

58,55

2.912

103.706

60,24

9

Huyện Hoài Nhơn

208.385

209.057

129.033

61,92

140.695

67,30

2.633

143.328

68,56

10

Huyện Hoài Ân

85.589

85.865

54.841

64,07

55.898

65,10

1.238

57.136

66,54

11

Huyện An Lão

27.832

27.922

26.618

95,64

26.850

96,16

381

27.231

97,53

 

Tổng cộng

1.512.452

1.517.336

955.079

63,15

1.009.869

66,56

22.206

1.032.075

68,02

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1407/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1407/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1407/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2014 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2014 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1407/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2014 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2014 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế Bình Định

            • 07/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực