Quyết định 141/2003/QĐ.UBNDT

Quyết định 141/2003/QĐ.UBNDT quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 141/2003/QĐ.UBNDT mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 26/2012/QĐ-UBND chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh và được áp dụng kể từ ngày 14/05/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 141/2003/QĐ.UBNDT mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2003/QĐ.UBNDT

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/T-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và Thông tư số 71/2003-TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2003/NQ.HĐNDT.6, ngày 16/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ và quy định mức thu, quản lý sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Cục Thuế Nhà nước tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Mức thu và đối tượng thu: Theo biểu đính kèm Quyết định này.

2. Đơn vị tổ chức thu:

a. Trên địa bàn thị xã Sóc Trăng: giao Công ty công trình đô thị Sóc Trăng tổ chức thu;

b. Tại các thị trấn và khu dân cư: các doanh nghiệp (nếu có), các tổ, đội vệ sinh... tổ chức thu.

Việc thành lập các tổ, đội vệ sinh do UBND các huyện xem xét, quyết định.

c. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh (Công ty công trình đô thị Sóc Trăng, doanh nghiệp, tổ đội vệ sinh...) chỉ được thu phí vệ sinh đối với các cơ quan, tổ chức và hộ dân khi đảm bảo thực hiện đầy đủ dịch vụ thu gom lấy rác.

Nghiêm cấm mọi hình thức thu tiền mà không thực hiện dịch vụ lấy rác theo quy định.

d. Biên lai thu phí do ngành thuế phát hành.

3. Quản lý, sử dụng:

a. Phí vệ sinh là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước;

b. Việc quản lý, sử dụng tiền thu phí được thực hiện theo khoản D, phần III, Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

c. Hàng năm, Công ty quản lý công trình đô thị Sóc Trăng, các doanh nghiệp, tổ đội vệ sinh.. được giao nhiệm vụ thu phí và cung cấp dịch vụ lấy rác phải thực hiện việc quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo đúng quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính Vật giá và Cục trưởng Cục Thuế Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị, Công ty quản lý công trình đô thị, các tổ, đội vệ sinh tổ chức thu, quản lý sử dụng phí vệ sinh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày 01/9/2003.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1783/QĐ.HC.01, ngày 31/12/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành giá dịch vụ lấy rác đối với tổ chức, hộ gia đình khu vực đô thị và chợ, khu vực đông dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành theo Quyết định số 141/2003/QĐ.UBNDT, ngày 28/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

TT

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

MỨC GIÁ

01

Hộ dân đô thị trên địa bàn thị xã, thị trấn (*)

8.000 đ/hộ/tháng

02

Hộ dân khu vực đông dân cư tập trung và chợ nông thôn (*)

6.000 đ/hộ/tháng

03

Hộ buôn bán cố định tại các chợ (quầy, sạp...)

500 đ/hộ/ngày

04

Hộ buôn bán không cố định tại các chợ

200 đ/hộ/ngày

05

Cơ quan, đơn vị Nhà nước, hành chính sự nghiệp (kể cả đơn vị TW đóng tại tỉnh), quân sự, công an, biên phòng (kể cả đơn vị TW đóng tại tỉnh), các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, tổ chức xã hội, hội quần chúng, nghề nghiệp...

10.000 đ/đơn vị/tháng

06

Công ty, nhà máy, xí nghiệp (chỉ tính rác thải sinh hoạt)

30.000 đ/đơn vị/tháng

07

Trạm xá, bệnh xá, phòng khám của tư nhân, nhà bảo sanh (Chỉ tính rác sinh hoạt)

30.000 đ/đơn vị/tháng

08

Trung tâm y tế (chỉ tính rác sinh hoạt)

40.000 đ/đơn vị/tháng

09

Trường học ở khu vực thị xã

20.000 đ/đơn vị/tháng

10

Trường học ở các thị trấn

15.000 đ/đơn vị/tháng

11

Trường học ở khu vực khác (ngoài thị xã, thị trấn)

10.000 đ/đơn vị/tháng

12

Nhà hàng, quán ăn, khách sạn

100.000 đ/đơn vị/tháng

13

Khách sạn có nhà hàng

150.000 đ/đơn vị/tháng

14

Cơ sở sản xuất kinh doanh lớn

30.000 đ/đơn vị/tháng

15

Cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ (đăng ký kinh doanh theo Nghị định 66/HĐBT)

15.000 đ/đơn vị/tháng

16

Hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ

2.000 đ/phòng/tháng

17

Đối với rác thải sinh hoạt của các bệnh viện tỉnh, huyện; rác thải, chất thải của sản xuất công nghiệp và rác thải sinh hoạt đặc biệt (phân hầm cầu) của tổ chức, hộ dân thì ký hợp đồng dịch vụ riêng với Cty Công trình Đô thị hoặc Tổ, Đội vệ sinh thị trấn.

Ghi chú: (*) không thu phí vệ sinh đối với hộ nghèo (có sổ hộ nghèo)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2003/QĐ.UBNDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu141/2003/QĐ.UBNDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2003
Ngày hiệu lực01/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2003/QĐ.UBNDT

Lược đồ Quyết định 141/2003/QĐ.UBNDT mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 141/2003/QĐ.UBNDT mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu141/2003/QĐ.UBNDT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thành Hiệp
        Ngày ban hành28/08/2003
        Ngày hiệu lực01/09/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 141/2003/QĐ.UBNDT mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 141/2003/QĐ.UBNDT mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh Sóc Trăng