Quyết định 1415/QĐ-TTg

Quyết định 1415/QĐ-TTg năm 2001 sửa đổi Quyết định 278/QĐ-TTg năm 1998 về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1415/QĐ-TTg lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai tỉnh Đồng Nai sửa đổi QĐ 278/QĐ-TTg


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1415/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 278/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI, TỈNH ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 36/CP  ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai;
Xét đề nghị của Tổng công ty Cao su Việt Nam (công văn số 1591/CV-TCT ngày 13 tháng 9 năm 2001) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6992/BKH-KCN ngày 17 tháng 10 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08    tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai như sau :

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau :

Chủ đầu tư : Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư - Tổng công ty Cao su Việt Nam được thay bằng Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Hố Nai - Tổng công ty Cao su Việt Nam.

2. Điều 3 được sửa đổi như sau : Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Hố Nai được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng các Bộ :  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Hố Nai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : KH&ĐT, TC, XD, CN, QP, Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Tổng cục : Địa chính, Hải quan,
- Toà án nhân dân tối cao,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tổng công ty Cao su Việt Nam,
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai,

- Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư,
- Công ty Đầu tư và Phát triển KCN Hố Nai,

- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ : KTTH, NN, TH, PC, ĐP2,
- Lưu : CN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1415/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1415/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2001
Ngày hiệu lực01/11/2001
Ngày công báo15/12/2001
Số công báoSố 46
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1415/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1415/QĐ-TTg lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai tỉnh Đồng Nai sửa đổi QĐ 278/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1415/QĐ-TTg lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai tỉnh Đồng Nai sửa đổi QĐ 278/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1415/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành01/11/2001
     Ngày hiệu lực01/11/2001
     Ngày công báo15/12/2001
     Số công báoSố 46
     Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1415/QĐ-TTg lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai tỉnh Đồng Nai sửa đổi QĐ 278/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1415/QĐ-TTg lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai tỉnh Đồng Nai sửa đổi QĐ 278/QĐ-TTg

         • 01/11/2001

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/12/2001

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2001

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực