Quyết định 278/1997/QĐ-TTg

Quyết định 278/QĐ-TTg năm 1998 thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 278/QĐ-TTg thành lập phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 278/1997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI, TỈNH ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại tờ trình số 4935/UBT ngày 12 tháng 11 năm 1997, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 144-BKH/VPTĐ ngày 08 tháng 01 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai.

Khu công nghiệp Hố Nai được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất; Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai với các nội dung sau:

1- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai.

2- Chủ đầu tư: Công trình Xây dựng và Tư vấn đầu tư - Tổng công ty Cao su Việt Nam, có trụ sở chính tại 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

3- Mục tiêu dự án: Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải… nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng đã được tạo ra trong Khu công nghiệp.

4- Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Sơn và xã Hố Nai, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

5- Diện tích khu công nghiệp: 191,14ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6- Tổng mức vốn đầu tư: 194,3 tỷ VNĐ.

7- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8- Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

9- Thời gian xây dựng: 5 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư - Tổng công ty Cao su Việt Nam được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, bảo đảm hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư - Tổng công ty Cao su Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,

Tài chính, Quốc phòng, Công nghiệp,
Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Địa chính;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai;
- Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư – TCT Cao su Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Tôn,
  Các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Công báo;
- Lưu: BQL các KCNVN, VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Ngô Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 278/1997/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu278/1997/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/1998
Ngày hiệu lực23/04/1998
Ngày công báo20/05/1998
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 278/1997/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 278/QĐ-TTg thành lập phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 278/QĐ-TTg thành lập phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu278/1997/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNgô Xuân Lộc
     Ngày ban hành08/04/1998
     Ngày hiệu lực23/04/1998
     Ngày công báo20/05/1998
     Số công báoSố 14
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 278/QĐ-TTg thành lập phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 278/QĐ-TTg thành lập phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai