Quyết định 1424/QĐ-UBND

Quyết định 1424/QĐ-UBND năm 2012 về giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1424/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 2013 Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1424/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, kỳ họp thứ 4 về tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 519/TTr-SNV ngày 18 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 cho các sở, ban cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Hội được giao biên chế và các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ là 28.415 biên chế, tăng 1.013 biên chế so với năm 2012 (theo phụ lục đính kèm). Cụ thể như sau:

1. Biên chế sự nghiệp: 27.573 biên chế, tăng 962 biên chế;

2. Tổng định biên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là: 842 biên chế, tăng 51 biên chế.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm giao chỉ tiêu biên chế cụ thể và hướng dẫn các đơn vị thực hiện biên chế theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các các sở, ban cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các Hội được giao biên chế và các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1424/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1424/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2012
Ngày hiệu lực10/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1424/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1424/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 2013 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1424/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 2013 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1424/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành10/08/2012
        Ngày hiệu lực10/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1424/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 2013 Thừa Thiên Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1424/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 2013 Thừa Thiên Huế

         • 10/08/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/08/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực