Quyết định 143/2004/QĐ-UB

Quyết định 143/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cần Thơ

Quyết định 143/2004/QĐ-UB Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 34/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 08/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 143/2004/QĐ-UB Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2004/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/07/2003 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương ;

Căn cứ Công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Cần Thơ; trên cơ sở của Trung tâm Lưu trử địa chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cần Thơ.

Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế trình ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định .

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- TT.TU - TT.HĐNDTP.
- Lưu TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu143/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2004
Ngày hiệu lực12/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/06/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 143/2004/QĐ-UB Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 143/2004/QĐ-UB Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu143/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành12/01/2004
        Ngày hiệu lực12/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/06/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 143/2004/QĐ-UB Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 143/2004/QĐ-UB Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường Cần Thơ